מלגת אימפקט ללוחמים ולתומכי לחימה לתואר ראשון

ההרשמה למלגת אימפקט ללוחמים ותומכי לחימה משוחררים לתואר ראשון היא בין ה- 1.3.2018 עד סוף מאי 2018.

פרטים נוספים והרשמה ישירות לקרן באמצעות האתר שלהם https://www.fidfimpact.org/impact