מלגות מנהיגי שוליך לתואר ראשון

ההרשמה למלגת מנהיגי שוליך מחזור תשע"ט נפתחת ב- 1 בפברואר 2018 ומסתיימת ב- 15 ביוני 2018.

המלגה היא למועמדים בעלי נתוני קבלה והישגים גבוהים במיוחד לפקולטה למדעי החיים

גובה המלגה השנתי הוא 40,000 ₪ לשנה למשך שלוש שנים של התואר הראשון (סה"כ 120,000 ₪ לכל התואר).

/files/life-sciences/shared/schulich_0.doc