ההרשמה למלגת מנהיגי שוליך לתואר ראשון היא בין ה- 1.2.2018 עד 15.6.2018