מדעי החיים מורחב קורסי שנה ג'

תכנית הלימודים בשנה א' ו-ב' בנויה בעיקר מקורסי חובה אך ישנם מעבדות בחירה ומעט קורסי בחירה שניתן לקחת כבר בשנה השנייה ללימודים. בשנה ג' מתקיימים הלימודים לפי בחירת הסטודנט במסלולים הבאים (בסוף שנה ב יש לבחור את מסלול הלימודים לשנה ג):

 

מסלול ביולוגיה מולקולרית, תאית ורפואית 

מסלול למדעי הסביבה, החי והצומח