טפסים

טופס פניה לועדה לתואר שני (עבור בקשה לאיחור בהצעת מחקר או בהגשת תיזה, יש למלא באופן מודפס להחתים את המנחה ולתת במזכירות לגב' שני חזן)

טופס בקשה לפטור/המרה/ הכללה של קורסים (יש למלא באופן מודפס להחתים את המנחה ולתת במזכירות לגב' שני חזן)

 

טופס בקשה למועד מיוחד- אם מדובר במועד מיוחד במועדים הרגילים של הקורס יש למלא את הטופס ולהעבירו לביה"ס תארים מתקדמים- תואר שני, שימו לב! רק במקרה של מועד מיוחד אישי יש להעביר לגב' שני חזן לשם החתמת ראש המחלקה

הצעת תכנית לעבודת המחקר לתואר שני

תיקונים להצעת מחקר לתואר שני - מערכת בדיקת עבודות

טופס מסלול

 

קישור לאתר תארים מתקדמים טפסים - עבור טפסים אחרים רלוונטים