עלו לאתר תמונות מטקס המצטיינים

עלו לאתר תמונות מטקס המצטיינים- בחלק ה"גלריה" של אתר הפקולטה.