מתכונות התוכנית

מתכונת הבסיס

שישה קורסים אקדמיים הנפרשים על-פני יום בשבוע, יום ב׳, במשך כשבעה חודשים קלנדריים, מ-06\11\2017 עד 11\06\2018. מתכונת זאת מחולקת לשני סמסטרים, שבסיום כל אחד מהם מתקיימת תקופת בחינות ו/או פרויקטים במשך שלושה שבועות. סיום תקופת הבחינות של הסמסטר השני הוא ב-09\07\2018. בעמוד האחרון מובאים תאריכי השיעורים והבחינות בפירוט מלא.

הקורסים בתוכנית מזכים את הרופאים ב-300 נקודות זכות לגמול השתלמות

 

לימודי המשך למאסטר ולדוקטורט

התוכנית מעודדת את משתתפיה להשתלב במחקר אקדמי בתחום החישוביות הביו-רפואיות. סטודנטים שהשלימו את מתכונת הבסיס בהצלחה (ממוצע ציונים מעל 80 ובכפוף לראיון אישי) יוכלו לעבור למסגרת של לימודים מתקדמים, מאסטר (M.Sc.) או דוקטורט (Ph.D.). מאחר שהקורסים במתכונת הבסיס הם בעלי הכרה אקדמית כקורסים לתארים מתקדמים, הרי שהסטודנטים צוברים חלק ניכר מחובות הקורסים לתואר במהלך מתכונת הבסיס, ויוכלו לאחריה להתרכז בעיקר בעבודת המחקר.

לסטודנטים שימשיכו לתארים מתקדמים יוחזר מלוא שכר הלימוד בתוכנית

 

מדעי היסוד למתמחים

אחת לשנתיים התוכנית ניתנת במתכונת של שלושה ימים בשבוע, כך שתתאים במיוחד לתקופת מדעי היסוד של רופאים מתמחים. במסגרת זאת, התוכנית כוללת גם עבודת מחקר, ובכך מהווה חלופה למרכיב מדעי היסוד שבמסגרת ההתמחות, באישור ובתמיכה של המועצה המדעית בהר״י. השנה התוכנית אומנם לא ניתנת במתכנות זאת, אך ייתכן ומתמחים אחדים יוכלו, בכפוף לראיון ולהתאמה אישית של תוכנית הלימודים, לשלב את התוכנית במסגרת תקופת מדעי היסוד שלהם ו/או במסגרת תואר מאסטר (M.Sc.).

 

למידה מקוונת

בדומה למגמה החדשה הרווחת באוניברסיטאות המובילות בעולם להפוך את תכני הלימוד לזמינים גם באינטרנט (“Massive Open Online Courses” – MOOCs), ומתוך התחשבות בדרישות התפקיד של הרופאים, גם בתוכנית זו כל ההרצאות והתרגולים יצולמו ויהיו זמינים לצפייה בכל זמן. ייתכן ולצורך כך, חלק או כל הקורסים יועברו בשפה האנגלית.

 

שיעורי רשות / בונוס

סטודנטים שיהיו מעוניינים להרחיב את כישוריהם בנושאים טכנולוגיים מתקדמים יותר, יוכלו להשתתף בשיעורים מקוונים בתחום התכנות, ה-deep learning והבינה המלאכותית. ההשתתפות בשיעורים אלה אינה כרוכה בתשלום נוסף.

 

מידע נוסף