​​​​​​​בחירת מסלול מדעי החיים מורחב לקראת שנה ג'

בחירת מסלול מדעי החיים מורחב לקראת שנה ג'.

ההודעה מיועדת לסטודנטים שנה ב' במגמה למדעי החיים (לא ביוטכנולוגיה ולא ביולוגיה חישובית):

לקראת הלימודים בשנה ג' עליכם לבחור אחד משני המסלולים במגמה למדעי החיים:

מסלול ביולוגיה מולקולרית, תאית ורפואית

או:

מסלול מדעי הסביבה, החי והצומח.

הנכם יכולים לראות את מגוון הקורסים המוצעים בכל אחד מהמסלולים באתר הפקולטה:  http://life-sciences.biu.ac.il/node/155 

ללא בחירת מסלול לא יתאפשר רישום קורסים לשנה ג במערכת אילנט.

בחירת המסלול תעשה ע"י קובץ מקוון :  https://goo.gl/forms/QhvmHcvbEax4aiNZ2

עד תאריך ה-20 ליוני 2017.