רשימת תרגילים/מעבדות בסמ' ב' - שנה ג'

רשימת תרגילים/מעבדות שמתקיימים/לא מתקיימים  בשבוע הראשון בסמ' ב' תשע"ז - שנה ג'

/files/life-sciences/shared/labs_and_tutorials_2nd_semester_2017_shanah_gimel.docx