רשימת תרגילים/מעבדות בסמ' ב' - שנה א' - מעודכנת 16-3-17

רשימת תרגילים/מעבדות שמתקיימים/לא מתקיימים  בשבוע הראשון בסמ' ב' תשע"ז - שנה א'

/files/life-sciences/shared/labs_and_tutorials_2nd_semester_2017_shanah_aleph_1.docx