שינוי לוח הזמנים האקדמי

מצ"ב הודעה על שינוי לוח הזמנים האקדמי של סמסטר ב' בשנה"ל הנוכחית (תשע"ז) + לו"ז מעודכן.


/files/life-sciences/shared/changes_semester_bet.pdf

/files/life-sciences/shared/updated_calendar_for_2016-17_academic_year.pdf