מדעי החיים ראשי

ראש המגמה: פרופ' סיריל כהן

יועצת אקדמית: ד"ר גתית הרשקוביץ

מזכירהגב' רינה ג'אן

ליצירת קשר: 03-531-7019 herchk@biu.ac.il 

יעדיו של מסלול הלימודים במגמה למדעי החיים ראשי

תכנית מדעי החיים ראשי מיועדת לבחירה עם כל מקצוע ראשי נוסף (בתנאי שתהיה התאמה במערכת השעות)

תכנית הלימודים במדעי החיים ראשי מכוונת להכשיר את התלמיד בשלושה רבדים:

רובד ראשון - בסיס מדעי רחב של מדעי הטבע: כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, סטטיסטיקה וכן ביולוגיה כללית

רובד שני - קורסים המיועדים לבנות תשתית ידע-ביולוגי רחב הכולל: ביוכימיה, ביולוגיה של התא, פיזיולוגיה, מיקרוביולוגיה, גנטיקה, אימונולוגיה, ביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה.

רובד שלישי - לימודי העמקה במסלולים ובתחומים עדכניים של ביולוגיה מולקולרית ורפואית, ובמדעי הסביבה, החי והצומח.

תכנית הלימודים במדעי החיים ראשי

התוכנית בנויה מקורסי חובה לשנים א', ב' וג'. ובשנה ג קיים אשכול קורסי בחירה מתוך קורסי הפקולטה וכן אשכול בחירה של מעבדות להתנסות מעשית מגוונת.

תנאי קבלה   

העמידה בסף קבלה נבדקת על פי נוסחת שקלול המבוססת על:

א. ממוצע תעודת הבגרות (40%)

ב. ציון פסיכומטרי (40%)

ג. ציון כמותי במבחן הפסיכומטרי (10%)

ד. ציון במתמטיקה בתעודת הבגרות (10%)

למסלול מדעי החיים יש עדיפות לבעלי ציון פסיכומטרי 600 ומעלה.

לקבלת הערכה אודות סיכויי הקבלה גלשו לחישוב סיכויי קבלה, באתר בר-אילן.

שימו לב! ניתן להתקבל לשנת הלימודים הקרובה  גם כאשר ציוני הפסיכומטרי/בגרות/מכינה מתקבלים רק בספטמבר, לפני תחילת שנת הלימודים

חדש לשנת הלימודים תשע"ט נפתחה אפשרות לקבלה ללימודים ללא פסיכומטרי! למידע נוסף 

למידע מפורט נוסף אודות הנחיות לרישום לשנה"ל,  הלימודים במגמה, מכלול הקורסים, פרטי קורס מסויים ומסלול "פסגות" למצטיינים גלשו למידע כללי לחוגי לימוד לתואר ראשון.  

מבנה התוכנית והקורסים:

  מדעי החיים ראשי (38 ש"ש)

מסלולים נוספים עד תשע"ו:

מדעי החיים ראשי - מסלול 80-201 (55 נקודות זכות לכל התואר עד תשע"ו) (לא יתקיים החל מתשע"ז)

מדעי החיים משני (20 ש"ש) - עם כל מקצוע ראשי (בתנאי שתהיה התאמה במערכת השעות) (לא יתקיים החל מתשע"ז)