רישום לקורס 80-872,של פרופ' רמית מר

הקבלה לקורס 80-872 מותנית באישור של פרופ׳ מר. מספר התלמידים מוגבל ל-15. כדי להתקבל, נא למלא את השאלון המצ"ב ולשלוח במייל אל ramit.mehr@biu.ac.il . התשובות לגבי קבלה לקורס יינתנו בתחילת סמסטר א׳. (הקורס ניתן בסמסטר ב׳.)

 

/files/life-sciences/shared/scientific-writing-course-questionnaire.docx