הנחיות מעודכנות להרשמה לתואר שני לשנת הלימודים תשע"ח