תוכנית מובנית ביולוגיה פסיכולוגיה שנה ב'

מספר קורס

שם הקורס

80201

ביוכימיה א'

80202

ביוכימיה ב'

80231

מעבדה בביולוגיה מולקולרית

80236

כימיה אורגנית ב'

80338

נוירופיזיולוגיה תאית

80336

נוירופיזיולוגיה אינטגרטיבית

80242

ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א'

60190

סטטיסטיקה רב משתנית

60212

מבוא לתיאוריות באישיות א

60213

מבוא לתיאוריות באישיות ב

60215

שיטות מחקר וניסויית

60217

פסיכולוגיה קוגניטיבית א

60218

פסיכולוגיה קוגניטיבית ב