לימודי תואר שלישי

הנחיות

מסלול רגיל

סטודנטים לתואר שלישי במסלול הרגיל (לא משולב) חייבים 8.0 נ"ז (שעות שנתיות) לכל התואר (לא כולל יהדות). 

8 נקודות הזכות כוללות בתוכן קורסי חובה ובחירה לפי הפירוט הבא:

 כל שנה חייבים להירשם מחדש לקוד 80-769-01 לציון לתזה ולקוד 80-900-01 לסמינריון המחלקתי  (לא מזכה בנקודות זכות). 

לנרשמים לדוקטורט החל מתשע"ח יש להרשם לקורס חובה 80534 ביוסטטיסטיקה ומבוא לנסויים קליניים- 1.5 נ"ז 

חייבים לבחור ב-4 סמינריונים מהרשימה המוצעת,

חייבים להשלים ל-8 נ"ז מקורסי הבחירה המפורטים.

קורסי בחירה נוספים במכון הבינאוניברסיטאי באילת

מועדי המעבדות המרוכזות (יפורסם בהמשך)

מסלול משולב

סטודנטים לתואר שלישי במסלול משולב חייבים 5.0 נ"ז (שעות שנתיות ) לכל התואר (לא כולל יהדות). 

5 נקודות הזכות כוללות בתוכן קורסי חובה ובחירה לפי הפירוט הבא:

כל שנה חייבים להירשם מחדש לקוד 80-769-01 לציון לתזה ולקוד 80-900-01 לסמינריון המחלקתי (לא מזכה בנקודות זכות). 

חייבים לבחור ב-2 סמינריונים מהרשימה המוצעת,

חייבים להשלים ל-5 נ"ז מקורסי הבחירה המפורטים.

קורסי בחירה נוספים במכון הבינאוניברסיטאי באילת

מועדי המעבדות המרוכזות