תואר שני - ביוטכנולוגיה

הנחיות

סטודנטים לתואר שני חייבים ב-12 נקודות זכות (שעות שנתיות) לכל התואר (לא כולל קורסים ביהדות). 

כל סטודנט חדש לתואר שני, שירצה לבחור במסלול ביוטכנולוגיה, חייב ליידע בהקדם את המזכירות על בחירת המסלול. סטודנטים שלמדו במסלול ביוטכנולוגיה בתואר ראשון וכבר למדו את קורסי החובה, ישלימו את מכסת 12 הנקודות מרשימת קורסי הבחירה.

12 נקודות הזכות כוללות בתוכן קורסי חובה ובחירה לפי הפירוט הבא:

 כל שנה חייבים להירשם מחדש לקוד 80-762-01 לציון לתזה ולקוד 80-900-01 לסמינריון המחלקתי (לא מזכה בנקודות זכות).   

חייבים לבחור ב-2 סמינריונים מהרשימה המוצעת,

חייבים להירשם לקורסי החובה המפורטים (סטודנט שלמד ביוטכנולוגיה בתואר ראשון, חייב לבחור רק בקוד קורס 80-801)

כמו כן החל מתשע"ח חובה להרשם לקורס 80534 ביוסטטיסטיקה ומבוא לנסויים קליניים 1.5 נ"ז. 

חייבים להשלים ל-12 נ"ז מקורסי הבחירה המפורטים.

קורסי בחירה נוספים במכון הבינאוניברסיטאי באילת

מועדי המעבדות המרוכזות