תואר שני - כל המסלולים (למעט ביוטכנולוגיה וביולוגיה חישובית)

הנחיות

סטודנטים לתואר שני חייבים ב-12 נקודות זכות (שעות שנתיות) לכל התואר (לא כולל קורסים ביהדות). 

12 נקודות הזכות כוללות בתוכן קורסי חובה ובחירה לפי הפירוט הבא:

כל שנה חייבים להירשם מחדש לקוד 80-762-01 לציון לתזה ולקוד 80-900-01 לסמינריון המחלקתי (לא מזכה בנקודות זכות). 

חייבים לבחור ב-2 סמינריונים מהרשימה המוצעת,

חייבים להירשם לקורסי החובה המפורטים, 1.5 נ"ז (החל משנת תשע"ז קורס 80934 שימוש בבע"ח כחיות ניסוי אינו קורס חובה. אנחנו ממליצים לכל סטודנט לקחת קורס זה, שהוא חובה למי שאי פעם יעבוד עם בעלי חיים. יש לכך משמעות לטווח הרחוק שלכם, כעובדי מעבדה/חוקרים. במקום קורס זה ימלא הסטודנט את מכסת הקורסים לתואר שני (סה"כ 12 נ"ז) בעזרת קורסי בחירה)

.חייבים להשלים ל-12 נ"ז מקורסי הבחירה המפורטים

קורסי בחירה נוספים במכון הבינאוניברסיטאי באילת

מועדי המעבדות המרוכזות