תואר שני - כל המסלולים (למעט ביוטכנולוגיה וביולוגיה חישובית)

הנחיות

סטודנטים לתואר שני חייבים ב-12 נקודות זכות (שעות שנתיות) לכל התואר (לא כולל קורסים ביהדות). 

12 נקודות הזכות כוללות בתוכן קורסי חובה ובחירה לפי הפירוט הבא.

מצורף למטה קישור לאקסל ובו בכל לשונית אשכול עם פירוט מספרי הקורסים, למטה גם מצורף קישור לאתר הקורסים בו ניתן לראות את מועדי הקורס והסיליבוס

1. חייבים להרשם לקורסי החובה:

מי שהחל את התואר בתשע"ז - 

80801 עקרונות פיזיקליים למכשור מדעי ונתוח תוצאות- 1 נ"ז

מי שמתחיל את התואר החל מתשע"ח- 

80801 עקרונות פיזיקליים למכשור מדעי ונתוח תוצאות- 1 נ"ז
80534 ביוסטטיסטיקה ומבוא לנסויים קליניים- 1.5 נ"ז

החל משנת תשע"ז קורס 80934 שימוש בבע"ח כחיות ניסוי אינו קורס חובה ואינו מתקיים. אנחנו ממליצים לכל סטודנט לקחת קורס הסמכה לעבודה עם בע"ח - 80517, שהוא חובה למי שאי פעם יעבוד עם בעלי חיים. יש לכך משמעות לטווח הרחוק שלכם, כעובדי מעבדה/חוקרים. במקום קורס זה ימלא הסטודנט את מכסת הקורסים לתואר שני (סה"כ 12 נ"ז) בעזרת קורסי בחירה)

2. כל שנה חייבים להירשם מחדש לקוד 80-762-01 לציון לתזה ולקוד 80-9000-01 לסמינריון המחלקתי- קולוקוויום (לא מזכה בנקודות זכות). 

3. חייבים לבחור ב-2 סמינריונים מהרשימה המוצעת (סה"כ 1 נ"ז) 

4. חייבים להשלים ל-12 נ"ז מקורסי הבחירה המפורטים 

אקסל אשכולות תואר שני מפורט

מערכת הקורסים של האוניברסיטה

 

 

קורסי בחירה נוספים במכון הבינאוניברסיטאי באילת

מועדי המעבדות המרוכזות