תואר שני - כל המסלולים (למעט ביוטכנולוגיה וביולוגיה חישובית)

הנחיות

סטודנטים לתואר שני חייבים ב-12 נקודות זכות (שעות שנתיות) לכל התואר (לא כולל קורסים ביהדות). 

12 נקודות הזכות כוללות בתוכן קורסי חובה ובחירה לפי הפירוט הבא:

כל שנה חייבים להירשם מחדש לקוד 80-762-01 לציון לתזה ולקוד 80-900-01 לסמינריון המחלקתי (לא מזכה בנקודות זכות). 

חייבים לבחור ב-2 סמינריונים מהרשימה המוצעת, (סה"כ 1 נ"ז) 

חייבים להרשם לקורסי החובה:

מי שהחל את התואר בתשע"ז - 

80801 עקרונות פיזיקליים למכשור מדעי ונתוח תוצאות- 1 נ"ז

מי שמתחיל את התואר החל מתשע"ח- 

80801 עקרונות פיזיקליים למכשור מדעי ונתוח תוצאות- 1 נ"ז
80534 ביוסטטיסטיקה ומבוא לנסויים קליניים- 1.5 נ"ז

 החל משנת תשע"ז קורס 80934 שימוש בבע"ח כחיות ניסוי אינו קורס חובה ואינו מתקיים. אנחנו ממליצים לכל סטודנט לקחת קורס הסמכה לעבודה עם בע"ח - 80517, שהוא חובה למי שאי פעם יעבוד עם בעלי חיים. יש לכך משמעות לטווח הרחוק שלכם, כעובדי מעבדה/חוקרים. במקום קורס זה ימלא הסטודנט את מכסת הקורסים לתואר שני (סה"כ 12 נ"ז) בעזרת קורסי בחירה)

.חייבים להשלים ל-12 נ"ז מקורסי הבחירה המפורטים

קורסי בחירה נוספים במכון הבינאוניברסיטאי באילת

מועדי המעבדות המרוכזות