עבדול-רחמן סומיה

עובדת בית החיות
 סומיה עבדול-רחמן
דוא"ל: 
טלפון: