תכניות לימוד תואר שני

להרשמה

לימודי תואר שני

הנחיות רישום לקורסים במערכת האינ-בר תשע"ט 

Instruction for course registration 2018/9

 מידע מפורט אודות מכלול הקורסים בפקולטה (פורמט אקסל / PDF )

מדעי החיים 

כל מסלולי הלימוד (בוטניקה, ביוכימיה, זאולוגיה, מיקרוביולוגיה, אקולוגיה, ביולוגיה הומנית, ביולוגיה של התא, גנטיקה, נוירוביולוגיה, ביולוגיה ימית, אימונולוגיה, פיזיולוגיה של בע"ח)  

ביוטכנולוגיה

ביולוגיה חישובית

ננוטכנולוגיה

ביולוגיה סביבתית- קיימות וסביבה (בשיתוף עם מכון וולקני)- לדרישות התוכנית יש להכנס ל"מדעי החיים"

מדעי הראיה ואופטומטריה

ביופיסיקה

תואר שני ללא תיזה 

תואר שני ללא תיזה (מותאמת לעובדי מעבדה קלינית)

שימו לב תוכנית הקורסים עשויה להשתנות וכפופה לשינויים, יש להתייחס למערכת הרישום לקורסים כמערכת הסופית

לאחר קבלה למסלול זה בלבד יש להרשם בטופס זה להתמחות זו: טופס רישום להתמחות עובדי מעבדות קליניות

מסלול ישיר לתואר שני - "פסגות"