תכניות לימוד תואר שני

לימודי תואר שני

מעבדות המעוניינות לקלוט מסטרנטים לתשע"ט

הנחיות רישום לקורסים במערכת האינ-בר תשע"ח 

 מידע מפורט אודות מכלול הקורסים בפקולטה (פורמט אקסל / PDF )

מדעי החיים 

כל מסלולי הלימוד (בוטניקה, ביוכימיה, זאולוגיה, מיקרוביולוגיה, אקולוגיה, ביולוגיה הומנית, ביולוגיה של התא, גנטיקה, נוירוביולוגיה, ביולוגיה ימית, אימונולוגיה, פיזיולוגיה של בע"ח)  

ביוטכנולוגיה

ביולוגיה חישובית

ננוטכנולוגיה

ביולוגיה סביבתית- קיימות וסביבה (בשיתוף עם מכון וולקני)- לדרישות התוכנית יש להכנס ל"מדעי החיים"

מדעי הראיה ואופטומטריה

ביופיסיקה

תואר שני ללא תיזה ( החל מתשע"ז)

תואר שני ללא תיזה (מותאמת לעובדי מעבדה קלינית)

מסלול ישיר לתואר שני - "פסגות"