משרת מדריך FACS במרכז למכשור מדעי (צב"מ) במסגרת משרת התרגול

שלום רב,

הנידון: משרת מדריך FACS במרכז למכשור מדעי (צב"מ) במסגרת משרת התרגול

בעקבות הביקוש הרב לתפקיד הנ"ל אנו מעוניינים להציע את המשרה לתלמידי המחקר בפקולטה, במסגרת משרת התרגול.

דרישות לתפקיד:

ניסיון עבודה והדרכה של שנתיים לפחות במכשירי ה-FACS על בסיס יומי/שבועי.

ניסיון עבודה בפרוטוקולים מגוונים ובתוכנות אנליזה שונות. (רצוי ניסיון עבודה על תוכנת ה-FlowJo).

עבודה בשעות גמישות לכל אורך השנה.

העבודה מאפשרת לארגן את לוח הזמנים ביחד עם הסטודנטים המשתמשים במכשיר באמצאות תוכנת ה-BookIt.

תלמידי מחקר מתאימים בלבד מתבקשים לפנות ד"ר איתי לזר