ועדות הפקולטה

הנהלת הפקולטה

ועדת תכניות ומינויים (תו"ם)

נציגי הסגל בדרגת מרצה בכיר ופרופסור חבר שיחברו לתו"ם רק בנושא וועדת קליטת סגל חדש

ועדת הוראה

ועדת הבטיחות

הועדה לתשתיות בנושאי מיחשוב וביואינפורמטיקה

תת ועדה לתשתיות בנושאי ציוד בין - מחלקתי

ועדה אתית לאישור מחקרים בבעלי חיים

ועדת בית החיות

ועדת הספריה

ועדה פקולטטיבית לתארים מתקדמים (פלת"ם)

ארגון סמינר פקולטטיבי

ארגון סמינר לדוקטורנטים

יו"ר תכנית "פסגות" - לתלמידים מצטיינים

ועדת אירועים ואירוח

 

 

 

הנהלת הפקולטה

פרופ' שולמית מיכאלי דיקנית

פרופ' ירון שב-טל, אחראי על תלמידי המחקר

פרופ' דורון גינזברג, אחראי על מערך ההוראה

פרופ' אהוד בנין, אחראי על תשתיות

 

ועדת תכניות ומינויים (תו"ם) 

פרופ' שולמית מיכאלי, דיקנית יו"ר

גב' רבקה לנדמן, מרכזת הועדה 

פרופ' ירון שב-טל 

פרופ' אהוד בנין

פרופ' אורי ניר

פרופ' חיה ברודי

פרופ' אברהם זיסויין

פרופ' רמית מר

פרופ' יוסף שטיינברגר

פרופ' דורון גינזברג

פרופ' גל ידיד

פרופ' רון גולדשטיין

פרופ' רון אונגר

מר ערן גלעדי, ראש המינהל

 

נציגי הסגל בדרגת מרצה בכיר ופרופסור חבר שיחברו לתו"ם רק בנושא וועדת קליטת סגל חדש

פרופ' אהוד בנין

פרופ' רפאל פרל-טרבס 

ד"ר ירדן אופטובסקי

 

ועדת הוראה

פרופ' דורון גינזברג, יו"ר

פרופ' רונית שריד

פרופ' אילנה ברמן-פרנק

פרופ' מעוז פיין

 פרופ' רמי דון

פרופ' סיריל כהן

פרופ' אורן לוי

ד"ר לי קורן

ד"ר גלית שוחט-אופיר

ד"ר אופיר חכים

ד"ר יואב פז

ד"ר ירדן אופטובסקי

ד"ר יהודה זורובסקי

ד"ר רקפת שוורץ

 

ועדת הבטיחות

פרופ' אהוד בנין, יו"ר

ד"ר דורון גרבר

ד"ר אורית שאול

ד"ר לי קורן

ד"ר איתי לזר

מר אליעזר קוסטי

גב' נילי זרחין

אחראית בטיחות - המח' לכימיה

נציגי הסטודנטים

 

הועדה לתשתיות בנושאי מיחשוב וביואינפורמטיקה

פרופ' רמית מר, יו"ר

האחראי על היחידה לביואינפורמטיקה

פרופ' רון אונגר

פרופ' אהוד בנין

פרופ' אברהם זיסויין

פרופ' רן ויידס

ד"ר דורון גרבר

ד"ר איתי לזר

ד"ר ארז לבנון

ד"ר עמית צור

גב' שגית אהרון

 

תת ועדה לתשתיות בנושאי ציוד בין-מחלקתי

פרופ' אהוד בנין, יו"ר

פרופ' רון גולדשטיין

ד"ר אופיר חכים

ד"ר איתי לזר

ד"ר עמית צור

ד"ר ירדן אופטובסקי

ד"ר איתן אוקון

ד"ר גדי מילר

 

ועדה אתית לאישור מחקרים בבעלי חיים

ד"ר בני מוטרו, יו"ר

ד"ר טובה זינמן, מרכזת הועדה

פרופ' רמי דון

פרופ' גל ידיד

פרופ' חיה ברודי

פרופ' רן ויידס

פרופ' אהרון ולר, פסיכולוגיה

ד"ר אחיה אורבך

ד"ר שמעון טינמן, מנהל בית החיות

ד"ר מוטי דרור, וטרינר האוניברסיטה

ד"ר ליאור אפלבום

הרב שלמה שפר

ד"ר יוסי מנדל

פרופ' ארי זיפוטובסקי, לימודים בין-תחומיים, תכנית למדעי המח

פרופ' רחלה פופובצר, הפקולטה להנדסה

 

ועדת בית החיות

פרופ' רמי דון, יו"ר

ד"ר טובה זינמן, מרכזת הועדה

פרופ' חיים כהן

ד"ר מוטי דרור, וטרינר האוניברסיטה

ד"ר שמעון טינמן, מנהל בית החיות 

ד"ר איתן אוקון

ד"ר אחיה אורבך

 

ועדת הספריה

פרופ' רן ויידס, יו"ר

פרופ' רון אונגר

פרופ' אברהם זיסויין

ד"ר אורית שאול 

ד"ר עמי ינאי

גב' לריסה רודניצקי, אחראית הספריה למדעי החיים

 

ועדה פקולטטיבית לתארים מתקדמים (פלת"ם)

פרופ' מירה ברדה-סעד, יו"ר

פרופ' גל ידיד

פרופ' אילנה ברמן-פרנק

ד"ר דן קטקוף

ד"ר אחיה אורבך

ד"ר גד מילר

דר' סיון קורנבליט

ד"ר תמר יובן-גרשון

ד"ר אופיר חכים

ד"ר יואב פז

  

ארגון סמינר פקולטטיבי

ד"ר ליאור אפלבוים

ד"ר ארז לבנון 

 

ארגון סמינר לדוקטורנטים

פרופ' אורן לוי

 

יו"ר תכנית "פסגות" – לתלמידים מצטיינים

פרופ' רונית שריד

 

ועדת ארועים ואירוח

ד"ר סיון קורנבליט, יו"ר

פרופ' רפאל פרל-טרבס

פרופ' אילנה ברמן-פרנק

פרופ' סיריל כהן

ד"ר גלית שוחט-אופיר

ד"ר תמר יובן-גרשון

ד"ר איתן אוקון

 

ו