תואר ראשון - מידע כללי

לתואר ראשון, הפקולטה למדעי החיים מציעה מספר מסגרות לימוד:

1. מדעי החיים מורחב (72 ש"ש החל מתשע"ו):

2. ביוטכנולוגיה מורחב (72 ש"ש החל מתשע"ו)

3. ביולוגיה חישובית (ביואינפורמטיקה) (79 ש"ש) - תואר משותף עם המחלקה למדעי המחשב

4. דו ראשי מובנה מדעי החיים-כימיה

5. דו ראשי מובנה מדעי החיים-פסיכולוגיה

6. דו ראשי מובנה מדעי החיים-גיאוגרפיה

7. מדעי החיים ראשי (55 ש"ש) - עם כל מקצוע משני (בתנאי שתהיה התאמה במערכת השעות) (לא יתקיים החל מתשע"ז)

    מדעי החיים ראשי (38 ש"ש) - עם כל מקצוע ראשי נוסף (בתנאי שתהיה התאמה במערכת השעות) (החל מתשע"ז)

8. מדעי החיים משני (20 ש"ש) - עם כל מקצוע ראשי (בתנאי שתהיה התאמה במערכת השעות) (לא יתקיים החל מתשע"ז)

9. אופטומטריה

10. ביופיסיקה

 

*ש"ש - שעות שנתיות

לקבלת הערכה אודות סיכויי הקבלה למגמות הלימוד גלשו לחישוב סיכויי קבלה, באתר בר-אילן.

נתוניך אינם מתאימים- פנה לאתר המכינות 

לקבלת פרטי מידע כלליים לתואר ראשון

להנחיות רישום לשנה"ל, גלשו להנחיות הפקולטה לרישום לקורסים (לקבלת מערכות מובנות לחצו על הקישור שמופיע בסעיף ההנחיות לשנה א' ו-ב').

למידע מפורט אודות הלימודים במגמה למדעי החיים, גלשו לספר מערכת שעות-מבוא (יש לדפדף  עד למסלול המבוקש: מדעי החיים/ביוטכנולוגיה/ביולוגיה חישובית/ביופיסיקה).

למידע מפורט אודות מכלול הקורסים בפקולטה, גלשו לספר מערכת השעות - קורסים.

למידע מפורט אודות קורס מסויים, גלשו לאתר מערכת השעות - איתור קורס (עפ"י מספר קורס, עפ"י שם קורס ...)

לתלמידים מצטיינים בתואר הראשון - מסלול "פסגות" מיועד למצטיינים ומאפשר למשתתפיו לסיים את לימודי התואר הראשון והשני בתוך ארבע שנים.