טפסים ואישורים נדרשים לקבלת מינוי לתלמידי מחקר


אם בקשתך להדרכה אושרה ועל מנת להוציא מינוי, יש להגיש את הטפסים והאישורים הבאים:

  • מתרגלים חדשים (שלא הדריכו בעבר)

- טופס 101  (ב- 2 עותקים)

- טופס קביעת דרגה  (ב- 2 עותקים)
+ אישור קבלה מהוועדה לתואר שני (מאסטרטנט) /  מהוועדה לתואר שלישי (דוקטורנט)

- טופס קביעת ותק (ב- 2 עותקים)

- טופס החזר נסיעות

- טופס עדכון פרטים אישיים (למי שלא מילא טופס מקוון מועמדות להדרכה) 

- טופס הצהרה על סודיות

  • מתרגלים ותיקים

- טופס קביעת ותק (רק מי שלא מסר טופס זה בעבר) (ב- 2 עותקים)

- טופס החזר נסיעות

- טופס הצהרה על סודיות

  • הצהרת נוכחות

- במהלך תקופת המינוי, כל חודשיים, יש למלא טופס הצהרת נוכחות (בהתאם להנחיות הנלוות לטופס)
 

  • הערות
  1. מינוי יטופל רק עבור סטודנטים שערכו תכנית לימודים
  2. יש לדווח בכתב על שינוי כתובת ( גם למדור תל"מ)
  3. יש לדווח בכתב על יציאה וחזרה מחופשת לידה


את הטפסים המקוריים ואת האישורים הללו יש למסור לרוסה רוטנברג, טלפון: 03-531-7315