לימודים לתארים מתקדמים - מידע כללי

ראש מגמה: פרופ' ירון שב-טל

יועצת אקדמית: ד"ר עפרוני רותם שעות קבלה : 

ימים א' ג'- 14:00-10:00

יום ד'- 10:00-12:00

ימים ב', ה' – 9:00-12:30

מזכירה: גב' שני חזן  Ls.Graduates@biu.ac.il 

מעבדות המעוניינות לקלוט מסטרנטים לתשע"ח

1. מגמות לימוד

2. קבלת תלמידים

3. תקנון לתלמידי מחקר

תואר שני

4. קבלת תלמידי תואר שני

5. מלגה

6. העסקה

7. עבודת המחקר לתואר שני

8. מסלול ישיר לתואר שני ("פסגות") 

9. הצעת המחקר וקבלת התואר לתלמידי המסלול הישיר לתואר שני ("פסגות")

10. תכנית ליבה להשלמות

תואר שלישי

11. קבלת תלמידי תואר שלישי

12. עבודת המחקר לתואר שלישי

13. מסלול משולב לתואר שלישי

14. נוהל הגשות עבודות גמר ודיסרטציות

15. פרטים נוספים

פוסט-דוקטורט

16. חושבים על פוסט-דוקטורט?

 

1. מגמות לימוד

בפקולטה למדעי החיים תלמידים לתואר שני (M.Sc.) ולתואר שלישי  (Ph.D.) חייבים לבצע עבודת מחקר באחת מהמעבדות תחת הנחייתו של אחד החוקרים מהפקולטה.

המגמות בהן ניתן להתמחות לקראת תואר שני הן:

 • אימונולוגיה
 • מיקרוביולוגיה
 • אקולוגיה
 • נוירוביולוגיה
 • בוטניקה
 • פיזיולוגיה של מדעי החיים
 • ביוכימיה
 • ביולוגיה ימית
 • ביולוגיה של התא
 • גנטיקה
 • זואולוגיה
 

(*) תלמידים שיבחרו במגמות הבאות: ביוטכנולוגיהביולוגיה חישובית, ביופיסיקה או ננוטכנולוגיה, ילמדו בתוכניות לימודים מיוחדות ומחייבות.

ניתן להתמחות באחד מכיווני המחקר הבאים לקראת התואר השני והשלישי:

* אימונולוגיה  * ביוכימיה  * ביוטכנולוגיה (נושאים שונים)  * ביולוגיה סביבתית (כולל הידרוביולוגיה וביולוגיה של המדבר)  *  ביולוגיה של התא (כולל תאים ממאירים)  * ביולוגיה קלינית  * ביולוגיה מולקולרית  * גנטיקה והנדסה גנטית  * מיקרוביולוגיה כללית  * מיקרוביולוגיה רפואית וכמוטרפויטיקה  * פרזיטולוגיה מולקולרית  * וירולוגיה  * נוירוביולוגיה  * פיסיולוגיה של בעלי חיים  * פיסיולוגיה של צמחים (כולל מחלות צמחים)  * ביופיסיקה  * בוטניקה  * זואולוגיה  * אקולוגיה  * ביולוגיה ימית  * פוריות בעלי חיים ובני אדם  * ביולוגיה חישובית (ביואינפורמטיקה)  * ביולוגיה מערכתית (System biology)  * ביולוגיה מבנית  * פרמקולוגיה  * פוטוביולוגיה  * ביולוגיה של ההזדקנות

למידע מפורט אודות תחומי המחקר והמנחים, גלשו לתחומי המחקר והמנחים בכל תחום.

לראש העמוד


2. קבלת תלמידים

א. ההחלטה הסופית על קבלת המועמדים הינה בידי הועדה לתואר שני או שלישי של האוניברסיטה.
לפקולטה למדעי החיים יתקבלו מועמדים בוגרי תואר ראשון (בוגר) או שני (מוסמך) מטעם הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן ובוגרים במקצועות הביולוגיה מטעם מוסדות מוכרים אחרים להשכלה גבוהה. כמו כן יכולים להתקבל תלמידים שסיימו תואר במקצועות קרובים, כגון כימיה או פיסיקה. תלמידים אלה יחוייבו בקורסי השלמה, במקרה זה הועדה בתיאום עם המנחה המיועד יציעו תוכנית השלמות. תלמידים שלמדו מדעי החיים משני (לימודי א"י, פסיכולוגיה, גיאוגרפיה, כימיה או מדעי המחשב ראשי) יצטרכו לעבור שנת השלמות מלאה לפני שהם מתקבלים כתלמידים מן המנין.

בשנת ההשלמה, על התלמידים להשיג ציון ממוצע של 80 בקורסי ההשלמה. כמו כן אין לחשב את קורסי ההשלמות כחלק מהדרישות לתואר וכן אין לרכז את ההשלמות לסמסטר אחד בלבד.  בהמשך: פירוט קורסי הליבה של תוכנית ההשלמות.

ב. סטודנטים הבאים מתחום מדעי-המחשב או תחומים דומים ומעוניינים לעשות תואר במסלול ביולוגיה חישובית, מוזמנים לבקר באתר הפקולטה: המגמה לביולוגיה חישובית או לבקש את האינפורמציה הרלוונטית במזכירות הפקולטה.

קבלת סטודנטים ברישום מאוחר, העומדים בקריטריונים, תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.

לראש העמוד


3.  תקנון לתלמידי מחקר

תלמידי המחקר, תלמידי תואר שני ושלישי, מחוייבים לתקנון מלגות והעסקה לתלמידי מחקר (לדף המרכז את תקנוני הפקולטה והאוניברסיטה).

לראש העמוד


4. קבלת תלמידי תואר שני

א. הלימודים לתואר שני מתחילים בסמסטר א'.

ב. ציון ממוצע מינימלי 80 בלימודי תואר ראשון.

ג. על כל התלמידים הנרשמים לתואר שני לעבור בחינת קבלה הבוחנת הבנת מאמר מדעי. יש להרשם לבחינה במזכירות הפקולטה אצל גב' דרורה סניטקוב.
סטודנטים מצטיינים בתואר ראשון שקיבלו פטור מבחינה זו חייבים לבצע את ההרשמה לתואר השני בטווח הזמן שצויין להם.
אודות הבחינה (מועד ועוד) ראה בלוח ההודעות שבאתר הפקולטה.

ד. במקביל לרישום ולבחינה יש לחפש מנחה. ראה מידע מפורט אודות תחומי המחקר בפקולטה והמנחים בכל תחום.

ה. בכדי שמועמדותך תובא לדיון בפקולטה יש להרשם לתואר שני באמצעות טפסים שניתן לרכוש באקדמון ובסטימצקי או באמצעות האינטרנט, בדף ההרשמה לתואר שני, שם ניתן  למלא את טופס ההרשמה לתואר שני ולשלם את דמי הפניה.

ו. לא ניתן לעסוק במחקר מבלי להקדיש זמן ניכר להתעדכנות שוטפת בחידושים בנושא המחקר, וזאת מעבר לעבודה עצמה ולקורסים. משמעות דרישה זו כי הסטודנטים נדרשים להקדיש 100% מזמנם לעבודת המחקר וללימודים. כמעט בלתי-אפשרי לעמוד בדרישות התואר וגם לעסוק בעבודה נוספת.

ז. מתחילת הלימודים מוקצות לתלמיד שנתיים בלבד להשלמת לימודיו, כולל ביצוע עבודת המחקר וכתיבת התיזה. אם התלמיד חויב בשנת השלמות, היא לא תיכלל בשנתיים אלו, בהמשך: פירוט קורסי הליבה של תוכנית ההשלמות.

ח. ידיעת השפה האנגלית

תלמידי התואר השני נדרשים לדעת אנגלית ברמת "פטור."פטורים מלימוד אנגלית בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" מישראל , או בעלי תואר זהה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל , או בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" ממוסד מוכר בחו"ל המצוי בארץ דוברת אנגלית, ששפת ההוראה בו אנגלית .

פטור זה אינו תקף לגבי שלוחות בישראל של מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל לרבות שלוחות מחו"ל של מוסדות ששפת ההוראה בהם אנגלית.

ט. תוכניות הלימודים לתואר שני.

שאלות נוספות ניתן להפנות לפרופ' ירון שב-טל.

לראש העמוד


5. מלגה

קבלת המלגה מבוססת על השגיו של התלמיד (ציון משוקלל של ציוני תואר ראשון וציון בחינת הקבלה).

המשך מתן המלגה לשנה השניה לסטודנטים שקיבלו מלגה בשנה הראשונה מותנה בעמידה בדרישות האקדמיות של הפקולטה. תינתן עדיפות לנרשמים בזמן.

למלגות נוספות, גלשו למלגות לסטודנטים (דף המרכז את האפשרויות למלגות לסטודנטים).

לראש העמוד

 

6. העסקה

תלמידי שנה שניה תואר שני ותלמידי תואר שלישי יוכלו לעסוק בהדרכה ע"פ צרכי הפקולטה. יועסקו בהדרכה תלמידי מחקר שעבודת המחקר שלהם מתבצעת בקמפוס, זאת על בסיס מצוינות, התאמה להוראה ולצרכי הפקולטה. 

תלמידי מחקר שיועסקו בהדרכה יהיו עובדי האוניברסיטה בדרגות הרלוונטיות בהתאם להסכמי העבודה של ארגון הסגל הזוטר.

לראש העמוד

 

7. עבודת המחקר לתואר שני

א. התלמיד יגיש, דרך מערכת להגשת עבודות ממוחשבת לועדה הפקולטטיבית לתארים מתקדמים, הצעת תכנית לעבודת המחקר לאחר שאושרה ע"י המנחה בתום סמסטר ב' של השנה הראשונה לעבודתו במחקר המוצע. הצעת המחקר כוללת: מבוא לנושא המחקר, הגדרת מטרות המחקר וחשיבותו, פירוט תכנית המחקר, הצגת התוצאות הראשוניות ודיון במשמעותן.

הועדה הפקולטטיבית לתארים מתקדמים תבקש משני חברי סגל בפקולטה לבדוק ולהעריך את הצעת המחקר. לאחר תיקון ההצעה לפי הערות הבודקים ולאחר אישור ההצעה ע"י הועדה הפקולטטיבית לתארים מתקדמים היא תוגש לועדה לתואר שני.

להלן הנחיות לתשע"ז להגשת הצעת המחקר 

ב. לאחר סיום המחקר ולאחר אישור המנחה, תוגש התיזה כתובה לועדה הפקולטטיבית לתארים מתקדמים (דרך מזכירות הפקולטה). להלן הנחיות לכתיבת התזה 

להלן הנחיות לתשע"ז להגשת התיזה

הועדה הפקולטטיבית תמליץ על הרכב הבוחנים לבחינת הגמר.

ג. ציון סופי בתואר שני נקבע על פי שקלול של 75% ציון התזה ו-25% ממוצע ציוני הקורסים.

לראש העמוד

 

8. מסלול ישיר לתואר שני - מסלול "פסגות"

מיועד לתלמידים מצטיינים שסיימו את שלושת הסמסטרים הראשונים בתואר הראשון בפקולטה למדעי החיים ומאפשר למשתתפיו לסיים את לימודי התואר הראשון והשני בתוך ארבע שנים, תוך קבלת הקלות ומלגות במהלך התואר הראשון. לפרטים מלאים גלשו לתוכנית "פסגות".

לראש העמוד


9. הצעת המחקר וקבלת התואר לתלמידי המסלול הישיר לתואר שני

התלמיד במסלול הישיר יגיש את הצעת המחקר שלו עם תום הלימודים בשנת הלימודים השלישית לתואר ראשון. 

1. הגשת התיזה והמבחן על התיזה יעשו בסוף שנה ד'.

2. עם סיום מוצלח של שנה ג' לתלמיד יוענק תואר .B.Sc.

3. בסוף שנה ד' לאחר שסיים את חובות הקורסים לתואר שני ונבחן על התיזה, לתלמיד יוענק תואר .M.Sc.

לראש העמוד

 

10. תכנית ליבה להשלמות:

מס' קורס                 שם הקורס                                 ניקוד

80-201-01+02     ביוכימיה א'                                 2.5

80-202-01+02     ביוכימיה ב'                                 2.5

80-203-01            מיקרוביולוגיה כללית                  1.0

80-210-01            מבוא לאימונולוגיה                      1.0

80-208-01+02     גנטיקה כללית                            2.0

80-204-01            מבוא לוירולוגיה                          0.5

80-103-01            ביולוגיה של התא                        1.0

80-242-01+02     ביולוגיה מולקולרית א'                 2.0

סה"כ                                       12.5 נקודות

לראש העמוד


11. קבלת תלמידי תואר שלישי

לקבלה ללימודי תואר שלישי, חייב הסטודנט להירשם, לעבור ראיון אישי ע"י ועדה הפקולטטיבית, ולבחור מנחה. בחירת המנחה יכולה להיות גם לפני הראיון האישי או לאחריו. המנחה המיועד רשאי להיות נוכח בראיון במעמד של משקיף בלבד. ממוצע הציונים הנדרש ממועמד לתואר שלישי הינו לפחות 85 בלימודי התואר השני ו -85 בעבודת הגמר לתואר שני.

קישור לנהלי ביה"ס ללימודים מתקדמים 

לראש העמוד


12. עבודת המחקר לתואר שלישי

א. התלמיד יגיש בסוף שנה א' את הצעת התכנית לעבודת הדוקטור. ההצעה תכלול Gantt chart לתיאור לוח זמנים משוער של שלבי פרוייקט המחקר וכן תוצאות ראשוניות שנתקבלו במשך שנה זו והמבססות את הנחות העבודה שבהצעת המחקר. התלמיד יתייצב לבחינה בעל פה על הצעתו ועל שטחי המחקר הרלוונטיים בפני ועדה בת 2 חברים (ועדת מעקב) שתמונה ע"י הועדה הפקולטטיבית לתארים מתקדמים. בבחינה זו תבדק התמצאות המועמד בשטחים הרלוונטיים למחקרו וכן בשיטות המחקר הדרושות לעבודתו. לאור הבחינה, תוכל ועדת המעקב להציע השלמות ללימודים במשך לימודי התואר. רק לאחר אישור הצעת התוכנית על ידי ועדת המעקב תועבר ההצעה לאישור הועדה לתואר שלישי. לא נבחן התלמיד על הצעת המחקר שלו עד סוף שנה ב' ללימודיו, יופסקו לימודיו ולא יכול להרשם לשנה ג'.

ב. ועדת המעקב תלווה את התקדמותו של התלמיד במשך תקופת לימודיו לתואר השלישי. על התלמיד להגיש דו"ח תקופתי מאושר ע"י המנחה (אחת לשנה). ועדת מעקב תזמן את התלמיד ותבדוק את קצב התקדמותו.

ג. עם סיום עבודת המחקר יגיש התלמיד דו"ח מסכם לועדת המעקב. לאחר אישור ועדת המעקב יוכל התלמיד לגשת לכתיבת עבודת הדוקטור.

קישור לנהלי ביה"ס ללימודים מתקדמים 

ד. תוכניות הלימודים לתואר שלישי.

לראש העמוד


13 . מסלול משולב לתואר שלישי

במסלול זה מתקבלים הסטודנטים ללימודי התואר השני (רגיל או ישיר) כמתואר לעייל. אם הישגיהם לאחר שנתיים הם מצוינים, יש באפשרותם לכתוב הצעת מחקר מורחבת לתואר שלישי (פורמט הדומה לתיזה בתוספת תוכנית עבודה להמשך המחקר), להיבחן עליה כעל תיזה לתואר שני ולהמשיך ישירות לדוקטורט. ציון המבחן על הצעת המחקר לתואר שלישי יחשב כציון התיזה לתואר שני. שנות המחקר לתואר שני יחשבו כחלק מלימודי התואר השלישי כך שלאחר שנתיים עד ארבע שנים נוספות - הם יכולים לסיים את הדוקטורט. סטודנטים במסלול זה מקבלים תואר שני כעבור שנתיים ותואר שלישי בסיום הדוקטורט. 

תוכניות הלימודים לתואר שלישי - מסלול משולב.

לראש העמוד

 

14. נוהל הגשות עבודות גמר ודיסרטציות:

א. חובה להקפיד למלא אחר ההוראות המפורטות באתר מערך הספריות. עבודות שלא תעננה על הדרישות
    תוחזרנה למחלקות, ותסבנה עגמת נפש לסטודנט/ית.
    הנחיות הספריה להגשת עבודת התיזה


ב. חובה להזמין תור מראש להגשת העבודה בספריה המרכזית בעזרת המערכת לזימון תורים שבאתר
    מערך הספריות.

    http://my.setmore.com/bookingpage/53e2f983-59df-4994-8af1-30e8b09d47f0

קישור לנהלי ביה"ס ללימודים מתקדמים 

 

15. פרטים נוספים:

למידע נוסף אודות הלימודים לתואר שני, גלשו לאתר ביה"ס לתארים מתקדמים - תואר שני.

למידע נוסף אודות הלימודים לתואר שלישי, גלשו  לאתר ביה"ס לתארים מתקדמים - תואר שלישי.

למידע נוסף אודות הלימודים לתארים מתקדמים, גלשו לקישור הבא והורידו את הקובץ של "מדעי החיים - מבוא" (יש לדפדף לסופו, עד לפרק הלימודים לתארים מתקדמים).

למידע מפורט אודות מכלול הקורסים בפקולטה, גלשו לקישור הבא והורידו את הקובץ של "מדעי החיים - קורסים".

למידע מפורט אודות קורס מסוים, גלשו לאתר מערכת שעות - חיפוש קורס (עפ"י מספר קורס, עפ"י שם קורס ...)

לראש העמוד

 

16. חושבים על פוסט-דוקטורט? - שיקולים וטיפים אודות האם ואיך לעשות פוסט-דוקטורט

לראש העמוד