ביוטכנולוגיה

ראש המגמה: פרופ' אורי ניר

יועצת אקדמית: ד"ר גתית הרשקוביץ

מרכזת: ד"ר סאלי שפונגין 

מזכירה: גב' רינה ג'אן

ליצירת קשר:herchk@biu.ac.il , 03-531-7019

יעדיו של מסלול הלימודים במגמה לביוטכנולוגיה

תחום הביוטכנולוגיה הינו תחום העוסק בניצול מערכות ביולוגיות, ברמה של אורגניזם שלם או חלקים ממנו, לפיתוחים חדשים בתחומי התעשייה, הרפואה, החקלאות ואחרים. זהו תחום בעל פוטנציאל כלכלי אדיר, המתפתח מיום ליום.

המיוחד בתחום זה שהוא מאגד בתוכו את מדעי החיים על מגוונם וכן גם נושאים מהתחום הטכנולוגי, המשפטי, הכלכלי, השיווקי והניהולי.

במסלול הביוטכנולוגיה לתואר ראשון מקנים לתלמידים ידע וזווית ראיה רחבה על התחום המוביל כיום במדעי החיים, וכלים המאפשרים להם המשך לימודיהם לתואר שני בביוטכנולוגיה, או בכל מסלול אחר ללימודים מתקדמים. זאת, מבלי לפגוע בידע הבסיסי והעדכני הנדרש מבוגר תואר ראשון במדעי החיים. בוגרי מדעי הביוטכנולוגיה מועסקים במגוון גדול של מקומות עבודה, ויכולים לייצר ואף לפתח מוצרים על ידי שימוש בטכנולוגיות החדישות ביותר.

תכנית הלימודים בביוטכנולוגיה

תכנית הלימודים לתואר ראשון בביוטכנולוגיה כוללת לימוד של 72 שעות שנתיות (ש"ש) (החל מתשע"ו) במשך שלוש שנות לימוד. בשנות הלימודים א' ו-ב' מירב הקורסים הינם קורסי בסיס, המשותפים למסלול לימודי מדעי החיים מורחב, בתוספת של מספר קורסים ייחודיים למסלול. בשנה ב' נחשפים הסטודנטים למספר קורסים ייעודים לתלמידי הביוטכנולוגיה כגון "תכנות לביוטכנולוגים" או "ביוטכנולוגיה בצמחים". בשנה ג' מועמקת ומורחבת מגמת ההתמחות בתחום הביוטכנולוגיה. התכנית בכללותה מקנה לבוגרים כלים לראייה רחבה של תחום הביולוגיה המודרנית ומאפשרת להם להחליט באופן מושכל על המשך דרכם. 

תכנית הלימודים בתואר שני בביוטכנולוגיה

בהכוונת תלמידים למסלול הלימודים לתואר שני בביוטכנולוגייה נעשית הפרדה בין בוגרי תואר ראשון במדעי החיים מורחב ובין בוגרי תואר ראשון בביוטכנולוגייה.

כדי להקנות ידע בסיסי ועדכני בביוטכנולוגיה, בוגרי תואר ראשון במדעי החיים מורחב, הממשיכים לימודים בביוטכנולוגיה, מחויבים בחבילת קורסי התמחות בביוטכנולוגיה כמפורט להלן: "מבוא לביוטכנולוגיה", "תהליכי הפרדה ואנליטיקה", "פרקים בתהליכי ייצור ביוטכנולוגיים" ו-"היבטים ניהוליים בביוטכנולוגיה

תנאי קבלה 

עמידה בסף קבלה נבדקת על פי נוסחת שקלול המבוססת על:

א. ממוצע תעודת הבגרות (40%)

ב. ציון פסיכומטרי (40%)

ג. ציון כמותי במבחן הפסיכומטרי (10%)

ד. ציון במתמטיקה בתעודת הבגרות (10%)

למסלול ביוטכנולוגיה יש עדיפות לבעלי ציון פסיכומטרי 650 ומעלה.

לקבלת הערכה אודות סיכויי הקבלה גלשו לחישוב סיכויי הקבלה, באתר בר-אילן

שימו לב! ניתן להתקבל לשנת הלימודים הקרובה  גם כאשר ציוני הפסיכומטרי/בגרות/מכינה מתקבלים רק בספטמבר, לפני תחילת שנת הלימודים

חדש לשנת הלימודים תשע"ט נפתחה אפשרות לקבלה ללימודים ללא פסיכומטרי! למידע נוסף 

למידע מפורט נוסף אודות הנחיות לרישום לשנה"ל,  הלימודים במגמה, מכלול הקורסים, פרטי קורס מסוייםומסלול "פסגות" למצטיינים גלשו למידע כללי לחוגי לימוד לתואר ראשון.  

מבנה התוכנית ורשימת הקורסים לתואר ראשון לתשע"ט

ביוטכנולוגיה מורחב - מסלול 80-115  (72 נקודות זכות לכל התואר החל מתשע"ו)

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'