מדעי החיים מורחב

ראש המגמה: פרופ' סיריל כהן

יועץ אקדמי: ד"ר גיתית הרשקוביץ, יניב שמואל

מזכירה: גב' רינה ג'אן

ליצירת קשר: 03-531-7019, herchk@mail.biu.ac.il

יעדיו של מסלול הלימודים במגמה למדעי החיים מורחב

תכנית הלימודים במדעי החיים מורחב מכוונת להכשיר את התלמיד בשלושה רבדים:

רובד ראשון - בסיס מדעי רחב של מדעי הטבע: כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, סטטיסטיקה וכן ביולוגיה כללית. 

רובד שני - קורסים המיועדים לבנות תשתית ידע-ביולוגי רחב הכולל: ביוכימיה, ביולוגיה של התא, פיזיולוגיה, מיקרוביולוגיה, גנטיקה, וירולוגיה, אימונולוגיה, המטולוגיה,  ביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה.

רובד שלישי - לימודי העמקה במסלולים ובתחומים עדכניים של ביולוגיה מולקולרית ורפואית, ובמדעי הסביבה, החי והצומח.

תכנית הלימודים במדעי החיים מורחב 

תכנית הלימודים בשנה א' ו-ב' ניתנת כתכנית מובנית לכל הסטודנטים הלומדים מדעי החיים מורחב וכולם קורסי חובה. בשנה ג' מתקיימים הלימודים לפי בחירת הסטודנט במסלולים הבאים:

מסלול ביולוגיה מולקולרית, תאית  ורפואית

מסלול למדעי הסביבה, החי והצומח

בכל מסלול בשנה ג' ישנו אשכול קורסי חובה, שהוא ספציפי למסלול, וכל השאר קורסי בחירה.

תנאי קבלה   

העמידה בסף קבלה נבדקת על פי נוסחת שקלול המבוססת על:

א. ממוצע תעודת הבגרות (40%)

ב. ציון פסיכומטרי (40%)

ג. ציון כמותי במבחן הפסיכומטרי (10%)

ד. ציון במתמטיקה בתעודת הבגרות (10%)

למסלול מדעי החיים יש עדיפות לבעלי ציון פסיכומטרי 600 ומעלה.

לקבלת הערכה אודות סיכויי הקבלה גלשו לחישוב סיכויי קבלה, באתר בר-אילן.

למידע מפורט נוסף אודות הנחיות לרישום לשנה"ל,  הלימודים במגמה, מכלול הקורסים, פרטי קורס מסוייםומסלול "פסגות" למצטיינים גלשו למידע כללי לחוגי לימוד לתואר ראשון.  

רשימת הקורסים לתואר ראשון

מדעי החיים מורחב - מסלול 80-101 (72 נקודות זכות לכל התואר החל מתשע"ו)

להצגת המערכות המובנות בשנים א'+ב' (החל מתשע"ח לא יהיו מערכות מובנות) 

* תלמידים שנבחנו בבגרות בפיזיקה 4 יחידות וקיבלו ציון 85 ומעלה, או 5 יחידות וקיבלו ציון 80 ומעלה משוחררים מקורסים 80-111, 80-113.

שנה ג'

בשנה ג' יש לבחור באחד משני מסלולים (הבחירה נעשית בסמסטר ב', שנה ב', על-ידי קובץ מקוון):

  • ביולוגיה מולקולארית תאית ורפואית
  • מדעי הסביבה החי והצומח

מסלול מדעי החיים-ביולוגיה מולקולארית תאית ורפואית - מסלול 80-112

חובות שנה ג':

חייבים לבחור בסמינריון אחד מהסמינריונים המוצעים בקישור זה,

חייבים לבחור בקורסים המפורטים בקישור זה,

חייבים לבחור לפחות 5 נ"ז מהקורסים שבאשכול 80-112011,

חייבים להשלים ל-24 נ"ז מהקורסים שבאשכול 80-112012.

* קורס בחירה מעבדת חקר - הקורס מחייב עבודת מחקר, בהיקף של 90 שעות לפחות, באחת ממעבדות המחקר בפקולטה, בתיאום מראש עם ראש המעבדה. (מומלץ לתלמידים המעוניינים להמשיך לתואר שני).

מסלול מדעי החיים-מדעי הסביבה החי והצומח - מסלול 80-114

חובות שנה ג':

חייבים לבחור בסמינריון אחד מהסמינריונים המוצעים בקישור זה,

חייבים לבחור בקורסים המפורטים בקישור זה,

חייבים לבחור לפחות 5 נ"ז מהקורסים שבאשכול 80-114011,

חייבים להשלים ל-24 נ"ז מהקורסים שבאשכול 80-114012.

* קורס בחירה מעבדת חקר - הקורס מחייב עבודת מחקר, בהיקף של 90 שעות לפחות, באחת ממעבדות המחקר בפקולטה, בתיאום מראש עם ראש המעבדה. (מומלץ לתלמידים המעוניינים להמשיך לתואר שני).

קורסי בחירה נוספים במכון הבינאוניברסיטאי באילת

         

* תלמידים שנבחנו בבגרות בפיזיקה 4 יחידות וקיבלו ציון 85 ומעלה, או 5 יחידות וקיבלו ציון 80 ומעלה משוחררים מקורסים 80-111, 80-113.