מדעי החיים מורחב

ראש המגמה: פרופ' סיריל כהן

יועצת אקדמית: ד"ר גתית הרשקוביץ

מזכירה: גב' רינה ג'אן

ליצירת קשר: 03-531-7019, herchk@mail.biu.ac.il

יעדיו של מסלול הלימודים במגמה למדעי החיים מורחב

תכנית הלימודים במדעי החיים מורחב מכוונת להכשיר את התלמיד בשלושה רבדים:

רובד ראשון - בסיס מדעי רחב של מדעי הטבע: כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, סטטיסטיקה וכן ביולוגיה כללית. 

רובד שני - קורסים המיועדים לבנות תשתית ידע-ביולוגי רחב הכולל: ביוכימיה, ביולוגיה של התא, פיזיולוגיה, מיקרוביולוגיה, גנטיקה, וירולוגיה, אימונולוגיה, המטולוגיה,  ביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה.

רובד שלישי - לימודי העמקה במסלולים ובתחומים עדכניים של ביולוגיה מולקולרית ורפואית, ובמדעי הסביבה, החי והצומח.

תנאי קבלה   

העמידה בסף קבלה נבדקת על פי נוסחת שקלול המבוססת על:

א. ממוצע תעודת הבגרות (40%)

ב. ציון פסיכומטרי (40%)

ג. ציון כמותי במבחן הפסיכומטרי (10%)

ד. ציון במתמטיקה בתעודת הבגרות (10%)

למסלול מדעי החיים יש עדיפות לבעלי ציון פסיכומטרי 600 ומעלה.

לקבלת הערכה אודות סיכויי הקבלה גלשו לחישוב סיכויי קבלה, באתר בר-אילן.

שימו לב! ניתן להתקבל לשנת הלימודים הקרובה  גם כאשר ציוני הפסיכומטרי/בגרות/מכינה מתקבלים רק בספטמבר, לפני תחילת שנת הלימודים

חדש לשנת הלימודים תשע"ט נפתחה אפשרות לקבלה ללימודים ללא פסיכומטרי! למידע נוסף 

למידע מפורט נוסף אודות הנחיות לרישום לשנה"ל,  הלימודים במגמה, מכלול הקורסים, פרטי קורס מסוייםומסלול "פסגות" למצטיינים גלשו למידע כללי לחוגי לימוד לתואר ראשון.  

 

תכנית הלימודים במדעי החיים מורחב 

תכנית הלימודים בשנה א' ו-ב' בנויה בעיקר מקורסי חובה אך ישנם מעבדות בחירה ומעט קורסי בחירה שניתן לקחת כבר בשנה השנייה ללימודים. בשנה ג' מתקיימים הלימודים לפי בחירת הסטודנט במסלולים הבאים:

מסלול ביולוגיה מולקולרית, תאית  ורפואית

מסלול למדעי הסביבה, החי והצומח

 

מבנה התוכנית ורשימת הקורסים לתואר ראשון - תשע"ט

מדעי החיים מורחב - מסלול 80-101 (72 נקודות זכות לכל התואר החל מתשע"ו)

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'