פרטי התקשרות

כתובת

הפקולטה למדעי החיים על שם מינה ואבררד גודמן

אוניברסיטת בר-אילן

רמת גן 5290002

לשכת הדיקן

דיקנית הפקולטה: פרופ' שולמית מיכאלי

מרכזת לשכת הדיקן: גב' רבקה לנדמן

ראש מנהל הפקולטה: מר ערן גלעדי

מרכזת מינויים: גב' רוסה רוטנברג

מרכזת מילגות לתלמידי מחקר: גב' ריקי בן דיין

אחראית תקציבים ופרויקטים: גב' יהודית בן-גיגי קדוש

פקס: 03-7369928

ראשי מחלקה וסגנים מנהליים

מדעי החיים

ראש המגמה: פרופ' דורון גינזברג

ביוטכנולוגיה

ראש המגמה: פרופ' אורי ניר

ביולוגיה חישובית

ראש המגמה: פרופ' רון אונגר

מרכזת: ד"ר אילנה לואינגר

תארים מתקדמים

ראש המגמה: פרופ' ירון שב-טל


מזכירות הוראה וסטודנטים

מרכזת מזכירות להוראה: גב' נאוה משה

מזכירת תואר ראשון: גב' רינה ג'אן

טלפון: 03-5318209

פקס: 03-7384059

קבלת קהל בימים א-ה עד השעה 13:00


יועצים אקדמים

לתואר ראשון: ד"ר גתית הרשקוביץ (מ.מ.)

לתארים מתקדמים: ד"ר עפרוני רותם (מ.מ) שעות קבלה : ימים א-ה 10:00-12:00

 

רשימת טלפונים

 

 

כתבו לנו: טופס פניה אוטמטי