עמיתי הוראה ומרצים מן החוץ

שםסמל מיון טלפון דוא"ל
מר שיינברג אלון - alon.shainberg@teva.co.il
ד"ר שטיינברג נתי 972-50-6860935; 972-3-9046960 nati.shteinberg@gmail.com
ד"ר שורק נדב nadavso@clalit.org.il
ד"ר רביזדה אסתר erabi@clalit.org.il
ד"ר עספור מוסטפה asfurmustafa@gmail.com
ד"ר נתן שרית saritnm@gmail.com
ד"ר נתן משה 972-54-4896893 moshen70@gmail.com
ד"ר נדב אופיר nadavofir@hotmail.com
ד"ר מלמד יואל 972-3-5318245 yomelamed@gmail.com
ד"ר לוי-דרומר רחל 972-3-5318500 rachel.levy-drummer@biu.ac.il
ד"ר כץ בנצי benzik@tlvmc.gov.il
כהן תום 972-54-9998118 tomxcohen@gmail.com
ד"ר יעקבי שלמה shlomo.yaacobi@moh.gov.il
ד"ר יהושוע ירון 972-3-5317842/3 yehoshy@biu.ac.il
ד"ר טראובה תמר tamart@ariel.ac.il
ד"ר טל-בוצר רונן 972-73-7373737 talronen@sense.network
ד"ר ולדמן בן-אשר חיבה 972-3-5317205 benashh@biu.ac.il
פרופ' וייס אהוד ehud.weiss@biu.ac.il
ד"ר דולמן רם ram.doolman@sheba.health.gov.il
ד"ר גולדשמיט חנוך hanochg@tlvmc.gov.il
ד"ר גוטליב בת-עמי batami.gotliv@gmail.com
ד"ר ברקן שי 052-3967705 penguin1921@gmail.com
ד"ר ברייטברט אייל 972-3-6346450 eyal@vbl.co.il
ד"ר בר-אל רונן 972-54-4759540 barel306@gmail.com
ד"ר בן-צבי חיים HaimBe@clalit.org.il