סגל מנהלי ועובדי מחקר

שםסמל מיון תפקיד יחידה מנהלית טלפון דוא"ל
רוטנברג רוסה מרכזת מינויים לשכת הדיקן 972-3-5317315 rosa.rotenberg@biu.ac.il
ד"ר שושני סיון תומך מחקר במעבדה של פרופ' אהוד בנין צוות מעבדות 972-3-5317008 sivan.shoshani@biu.ac.il
שיר נעמה עוזרת מחקר במעבדה של ד"ר לי קורן צוות מעבדות 972-3-7384372 naamashir@hotmail.com
שלום שרה אחראית מעבדת סטודנטים מעבדות סטודנטים 972-3-5318963/7645 shalomds@gmail.com
שמואל יניב יועץ אקדמי לתואר ראשון יעוץ אקדמי למועמדים yaniv.shmuel@biu.ac.il
ד"ר שמואלי ענת תומך מחקר במעבדה של ד"ר גלית שוחט-אופיר צוות מעבדות 972-3-7384209 shumyanat@gmail.com
ד"ר שמחוני אורית עוזרת מחקר במעבדה של פרופ' מרדכי כסלו צוות מעבדות 972-3-5318245 osimchoni@gmail.com
ד"ר שפונג'ין סאלי מרכזת מעבדת סטודנטים - ביוטכנולוגיה מעבדות סטודנטים 972-3-5318757 sally.shpungin@gmail.com 
ד"ר שפונג'ין סאלי תומך מחקר במעבדה של פרופ' אורי ניר צוות מעבדות 972-3-5318757 sally.shpungin@gmail.com 
תבור אלון עובד ספריה ספריה 972-3-5318962 tavor.oak@gmail.com