חוקרים במסלול נלווה

שםסמל מיון טלפון דוא"ל
פרופ' עמיאל עליזה 09-7472220; 054-2443953 AMIELALIZA@CLALIT.ORG.IL
פרופ' גפני ידידיה 972-3-9683471 ygafni@volcani.agri.gov.il
פרופ' בחנשוילי מרי 03-5363401 bakhanus@yahoo.com
פרופ' אמריליו נינט 972-3-5305943 Ninette.Amariglio@sheba.health.gov.il
פרופ' אביעזר דוד 054-4508680 davidaviezer@gmail.com